Nyirő hamvai

 Szeptember 17-én elindultak az oroszok is Lengyelország szíve felé. A „felszabadulást” hozó orosz katonáknak ebben az 1939-es esztendőben még egyformán volt gondjuk a spirituális létsíkra és az anyagi javakra.

A zsákmányszerző akciók legfőbb slágere lett a villanyvasaló. A lengyel háztartások ekkor már rendelkeztek ilyen luxuscikkekkel és a keleti homályból előbukkant katonák lelkendezve pakolták meg hátizsákjaikat a burzsoá csodákkal, a villanyvasalókkal. Szeretteik menyire örülnek majd a nyugatról érkezettvarázseszköznek! Nem volt ebben a zabrálásban semmi szokatlan. A lengyelek ismerték már a Vörös Hadsereget és rezzenetlen arccal engedték át vasalóikat a hódítóknak.

  Rettenetet keltett viszont az, hogy ugyanezen katonák módszeresen erőszakolták meg az idős asszonyokat és minél idősebbek voltak, annál nagyobb vehemenciával becstelenítették meg őket. Alkalmasint csapatostul. A kilencvenéves vagy még ennél is több időt megért lengyel matrónák aztán vagy azonnal belehaltak az aktusokba vagy röviddel utána a  kórházban szenvedtek ki. A vöröskatonák között ugyanis megingathatatlan volt a babonás hit, hogy erőszaktevésük révén megváltották belépőjüket a hosszú földi életbe. Aki kilencvenéves asszonyt tesz magáévá, az kilencven évig él majd!

Nem érheti őt golyó, nem halhat meg a hadjáratban vagy betegségben és legalább  annyi évet fog megérni majd, mint megélt megerőszakolt áldozata. Húszévi marxista ateista felvilágosító népnevelés után süllyedtek idáig szellemi fejlődésükben. A darwini  evolúció tanával felfűtve, a majomtól  származás tudatával eltelve méltók kivántak lenni genetikai őseikhez. Lekapaszkodtak a fáról és   miután már megvolt a villanyvasaló, meglett a remény is kilencven év életre a bolsevik paradicsomban. Kell-e ennél több a boldogsághoz?

Nyugat-Európa  még ma sem tudja, de Kelet-Lengyelországban már akkor is jól tudták, hogy A marxista fajtájú ateista ember csak Isten létét  tagadja. A Sátánt nem, őbenne testestül-lelkestül hisz.Korabeli szemtanúk szerint egy Volga menti városban már a húszas években Lucifer szobra állt a főtéren. Odébb, egy másik kormányzósági székhelyen Júdásnak emeltek emlékművet. Itt, a Nagy Október országában vezették be azt a mágikus materializmust, aminek jegyében Kádárék arccal lefelé temették áldozataikat a 298-as és a 301-es parcellában, hogy feltámadásukat (az ő szavaikkal: tápászkodásukat) nehezítsék a majdani Utolsó Itéletkor.   És amely mágikus materializmus harcosa ma Barroso és Göncz Kinga, a liberális Európai Unió teljes szellemi vezérkara.

 

2.

 

De még elébb jött az 1944-1945-ös  év, a   háború vége és országunk pusztulása. Mire 1944-ben az oroszok  elérkeztek hozzánk is, tovább terebélyesedett a  vörös mágia rituáléja és hódítóink már válogatás nélkül ittak, öltek, erőszakoltak mindenkit, öregasszonyt, menyecskét és gyereklányt, ahol érték őket. Mindegy lett nekik, öreg vagy gyerek, snapsz, vodka,cujka, fenyővíz, szatmári szilva vagy a lend-lease szerződés keretében érkezett amerikai ipari szesz.

A halál aratott közöttük is, akár erőszakoltak, akár nem.   Ráadásul az utóbb számolt adatok szerint Kétszer annyian haltak meg a saját NKVD pribékjeik tarkólövéseitől, mint magyar vagy német fegyverektől, és ezt már ők is tudták. Már nem törekedtek a hosszú életre, csak a pillanatnyi élvezetre, amit szesszel, mahorkával és Ilja Ehrenburg bestiális gyilkosságokra bíztató verseivel próbáltak még tovább fokozni.

Mindszenty József veszprémi püspöknek 1944 novemberében már pontos értesülései voltak az ország keleti felén garázdálkodó csőcselék rémtetteiről és nem hitt a Hitler igérte csodafegyverekben. A Horthy-proklamáció után ő is megfogalmazott egyet. Legalább a Dunántúl lakosságának és javainak megmentésére szólította fel püspöktársai segítségével a kormányt és  rajta keresztül Hitlert: bocsássák harc nélkül át a szovjet csapatokat a Birodalom széléig ,  a korábbi osztrák határig. Legalább a Dunántúlt mentesítsék a harcoktól.  Három megyéspüspök és a pannonhalmi főapát írta alá a memorandumot, az esztergomi székhelyén haldokló Serédy Jusztinián hercegprimást nem érték már el. A többi püspököt sem.  Motoros futárral juttatták el a miniszterelnök helyetteshez a folyamodványt, de nem hozott eredményt.  A Szálasi kormány az  ellenállás mellett döntött. A bolsevik sereg pedig rázúdult a Dunántúlra is. A békéért folyamodók további sorsa példázza, az ellenség a békét akarta a legkevésbé. A békeszándékot még az ellenfélben is megtorolták az oroszok. Az azóta boldoggá avatott báró Apor Vilmos győri püspököt még  1945 március végén lőtték agyon részeg orosz katonák, akik a püspöki palota pincéjébe menekült asszonyokra törtek. Mindszentyt már a csekistaképzőben frissen végzett vörösdiplomás magyar pribéktanoncok kínozták meg az Andrássy út 60-ban „Olyan módszerekkel, amiknek módozatainak ötlete  csak beteg agyvelőkben születhettek meg” – hogy egy korabeli tanút, Joseph McCarthy amerikai szenátor szavait  idézzük. Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapátot emigrációba kényszerítették 1947-ben, hamvait 1984-ben hozták haza. Shwoy Lajos fehérvári püspök itthon maradhatott, de háziőrizetben, rendőri felügyelet alatt. Teste a fehérvári székesegyház kriptájában nyugszik.Mindszentyé Esztergomban, Aporé Győrben.

De mi lett azokkal, akik nem bíztak a fegyverletételben és az ellenállás mellett döntöttek? Zömüket felakasztották, testük a nemzeti kegyhelyen nyugszik vagy saját, vagy idegen név alatt. Nyirő Józsefet, a székelyek apostolát    nem érte utól a neki szánt sors. Az amerikaiak, noha Nyirő az ellenállás híve volt, nem találták háborús bűnösnek és nem adták ki sem Himmler Mártonnak, sem Péter Gábornak. Madridban temették el 1953-ban és csak tavaly hozták haza hamvait, hogy honi földben megadják neki a végső tisztességet.

Egyelőre sikertelenül.

 

3.

 

Más – már és még létező  – sírokra politikai ízlés és vérmérséklet szerint visznek virágot az emberek.Mindszenty vörösmárvány sírtáblájánál az esztergomi kriptában mindig van friss virág és mint suttogják, Szálasi idegen név alá rejtett sírján sem hervad el az odacsempészett csokor a Köztemetőben.

És a Nyirő Hamvait rejtő urna?

Lebeg ég és föld között mint Mohamed koporsója vagy rejtőzik egy kézdivásárhelyi tiszafa gyökerei között, mint az elásott kincs. S fölötte nem tulipán, nem rózsa, nem legényvirág pompázik.

Hanem a helyzethez illően: kígyószisz.

Így is, úgy is Isten áldja és nyugosztalja!

Reklámok
Nyirő hamvai

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s