Gonoszügyi ismeretek 8. – Területi szellemek

Isten és Sátán. Azt hihetnők, hogy vagy mindkettőt elvetik, vagy mindkettőben hisznek. De még a vallásos emberek körében is általánossá vált, hogy a Sátán létében kételkednek.  Olyasvalaminek tekintik, mint a sötétséget, amit a fény hiányaként is le lehet írni. A gonoszság, a rossz szerintük nem más, mint a jó, az isteni szeretet hiánya. Amiként a hideg nem más, mint a hő, a meleg eliminálódása.

Roppant tetszetős magyarázat, ezt nem tagadhatjuk. Csak éppen nem igaz.

A Sátán ugyanis létezik, valóságos lény. Nem valaminek a hiánya, hanem valami, ami nagyon is jelen van.  Alkalomadtán meg is szólítható. Csaknem olyan közel kerülhet hozzánk, mint egy családtagunk. Néha, nagy szerencsétlenségünkre még ennél is közelebb jön, ha óvatlanok vagyunk. Közvetlen közelünkbe engedhetjük, de  el is kergethetjük őt. Az utóbbi az ajánlatos és vannak rá hathatós eszközeink is. megnyugtató tudat lehet, hogy nem vonatkoznak rá udvariassági szabályok. Ahogyan  nem udvariaskodunk a pestisbolhás patkánnyal, a gyötrőszúnyoggal és a hajtetűvel sem. A Sátán persze ezeknél nagyságrendekkel nagyobb erejű kártevő.  De felettünk aratott győzelemre kevesebb az  esélye mint a patkánynak vagy a tetűnek. Szellemi fegyvertárunk ugyanis erősebb a cumarinnál, a ciánnál vagy a chemotoxnál.

A Biblia a Sátánt pontos és egyértelmű szavakkal nevezi meg:  „ellenség”  Máté evangéliumában,  ő a „gonosz” , a „hazug és a hazugság atyja””, az „ember-gyilkos” Jánosnál a „régi

kígyó” és a „nagy sárkány” a János féle Jelenések könyvében,  az „erőszak fejedelme”  „e „világ istene”  Pál apostolnál.

Az ördög a sötétség olyan mértékű sűrűsödése, összpontosulása és megtestesülése, akiről nem szívesen veszünk tudomást. Sem hallani, sem olvasni nem kívánunk róla, mert hátunkon felmered a szőr, gyomrunkat összeszorítja a jeges rémület, mihelyst akarata ellenére tudomást szereztünk létezéséről.

A harc

Peter Wagner amerikai  lelkész misszionáriusként szolgált Bolíviában. Ott szerezte első tapasztalatait az indián törzsi szellemekről. Bolíviából visszatérve 1971 óta tanít a misszióról és az  evangéliumi gyülekezetek szervezéséről a Fuller Teológiai Szemináriumban a kaliforniai Pasadenában. Saját kutatásairól több mint 30 könyvet adott ki. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy vannak-e szellemek kirendelve földrajzi területek fölé.

A „Területi szellemek”című, a Magyar Elektronikus Könyvtárban is megtalálható könyvében összegyűjtött beszámolók szerint bizony vannak ilyenek. Ráadásul ezek a szellemek korántsem Isten, hanem a Sátán beosztottjai, anélkül, hogy ezzel bármilyen dualista szemléletet támogatna a könyv szerzője. Mint olvashattuk, e világ uraként több helyütt jelölik meg az evangéliumok is a Sátánt. Az Újtestamentum  néhol úgy utal a Sátánra, mint ennek a kornak az istenére, vagy mint a levegőbeli erők fejedelmére. Elbitorolta Isten fennhatóságát,

és felállította királyságát itt a földön. Ereje félelmetes, tőle való riadalmunk indokolt. Ahány ország, ahány város, ahány terület, annyiféle démon telepedett az emberek fölé a Sátán szolgálatában. Peter Wagner utal Frank Peretti   írásaira, amik bemutatják, hogyan foglalnak el démonok tömegei egész városokat, hogyan árasztják el a kormányzati poziciókat, a közoktatást, sőt még vallási gyülekezeteket is. (Hadd utaljunk itt riasztó példaként az orosz feminista Pussy Riot egyesületre vagy a  magyarországi HIT gyülekezetére, amit a kiválasztottság démona manipulál.)  „Valódi, láthatatlan szellemi háború kellős közepén élünk” –  idézi Wagner könyve a floridai Orlando lelkészét, Dawsont.

A harcosok angyalok, démonok, a Sátán, a Szentlélek és nem utolsó sorban mi magunk.

 Kudarcok és győzelmek

Nem diadalok sorozata ez,  az időleges vereségekre példával is szolgál Steve Nicholson lelkész Illinoisból.  már hat éve hirdette az Evangéliumot a körzetében, jóformán gyümölcstelenül. Ő és gyülekezetének tagjai imádkoztak a betegekért,

és néhányan meggyógyultak. De csapata- egy kis Keresztény Közösség – nem volt képes növekedni. Nicholson komoly imádkozásba és böjtölésbe kezdett és látomása támadt. Egy groteszk, természetellenes lény jelent meg neki. “Miért zaklatsz engem?” – vonta kérdőre a lelkészt. . A varázslás démonaként azonosította magát, akinek uralma van a földrajzi terület fölött, amelyen a gyülekezet is tevékenykedett. A  vita hevében Nicholson megnevezte a város utcáit a környéken.  Szeretné megtisztítani azokat hívei számára. A szellem visszavágott ezekkel a szavakkal: “Nem akarok neked annyit odaadni.” Nicholson Jézus nevében megparancsolta a szellemnek, hogy engedje át a területet. A szellem végül is elkotródott. Az eredmény nem maradt el. A következő három hónap alatt a gyülekezet létszáma megduplázódott: hetvenről százötven főre gyarapodott. Az új megtérők túlnyomó része a varázslásból tért meg. Szinte minden új hívőt démonoktól kellett megszabadítani. A szabadító imák sikerrel jártak, az új gyülekezeti tagok  sorra szabadultak meg varázslási jellegű  időtöltéseiktől és addig nem érzett tiszta, derűs felszabadultságot tapasztaltak meg.

 A területi szellemek

A démonokkal való közvetlen foglalkozás sokáig az egyének megszállottságára vagy elnyomottságára korlátozódott. De a kilencvenes évek óta  egy új front is felbukkant, a
területi szellemek elleni küzdelem frontja.Peter Wagner  professzor “kozmikus” háborúnak nevezi ezt, és a démoni tevékenység különböző

szintjeit, sőt egy hierarchiát lát megkülönböztethetőnek. Az általa idézett lelkészek azt mondják, hogy meghatározható jellemvonásokkal rendelkező speciális fejedelemségek

vannak kijelölve meghatározott földrajzi helyekre, és geopolitikai intézményekre. Uralmuk alá tartozhat egy család, egy szomszédság, egy város, egy nemzet,

egy kultúra vagy egy társadalmi csoport. Ezeknek a szellemeknek az uralkodó jellemvonása lehet kapzsiság, amivel  New Yorkfelett uralkodnak. Pornográfia, kéjvágy és büszkeség

amik  Los Angeles-t tartják fogságban  és ordas erőszak, ami Washington légterét tölti ki. A texasi Rockwall-ban Larry   Lea lelkész azt mondja, úgy tűnik neki, hogy a kapzsiság szelleme az Egyesült Államok sok körzetén uralkodik. San Francisco vidékén a XIX. Századi nagy aranyláz éveiben telepedett meg ez a démon és  azóta is ott terpeszkedik. Bernal tiszteletes San Joséból azt mondja, hogy az embereknek

az a fajtája, akiket vonzott az azonnali meggazdagodás lehetősége, a kapzsiság szellemét termelték ki, amely szellem most a Szilikon-völgyben az üzleti

közösség materialista normáiban és San Francisco énközpontú  életmódjában nyilvánul meg. E démonok-sugallta szemlélet ellen indított Bernal lelkész szellemi harcot gyülekezete segítségével. Imacsoportokat szerveztek és a terület magaslataira, toronyházak tetejére telepedve imádkoztak azért, hogy az evangélium hirdetésével távozásra bírják az eleddig elmozdíthatatlannak tűnő  területi  Gonoszt.

 Afrika, Dél-Amerika, Óceánia

Hasonló helyzetről számolnak be a dél-amerikai és afrikai missziós lelkészek. Az egyes indián vagy néger törzsek helyi szellemeinek hatalma sok helyütt még töretlen. Sok éves kitartó munkával lehet hatalmukat megtörni és az eredmény mégsem mindig szavatolt. A rendszeres keresztényüldözések erre utalnak, pontos adatok vannak rá, hogy az elmúlt tíz esztendőben   a hitük miatt meggyilkolt keresztények száma eléri a hétszázezret és őket leggyakrabban a helyi, törzsi szellemek sugallatára ölték meg az ellenük feltüzelt indiánok, négerek és óceániai bennszülöttek. E bennszülött törzsek egymás közötti háborúskodásainak veszteséglistái sem szerényebbek. Nagyszerű eredmény, ha egy misszionárius csoport meg tudja akadályozni a viszály démonának mesterkedéseit, amiként ez az Új Hebridák szigetcsoport függetlenné válásakor anglikán tiszteleteseknek sikerült, mint erről Bill Subritzky lelkész Szabadulás a démonoktól c. könyvében beszámolt.

 Éles határok

Az utóbbi években a gyülekezetek gyorsan növekedtek Brazíliában, de a szomszédos Uruguay-ban  ez nem történt meg. Egy misszionáriusnak különös tapasztalata volt: röpiratokat osztogatott egy kisvárosban Brazília és Uruguay határán,

amelynek fő utcája választotta el egymástól a két nemzetet. Azt tapasztalta, hogy az uruguay-i oldalon senki sem fogadta el a röpiratokat, míg az utca

brazíliai túloldalán hálásan vették kézbe őket. Mégpedig ugyanazok az emberek, akik visszautasították az uruguay-i oldalon, megváltoztatták a viselkedésüket, és elfogadták

a brazíliai oldalon. A misszionárius magyarázata az volt, hogy “amikor átmentek az utcán a braziliai oldalra, akkor kiléptek az Uruguay-t befedő sötétség takarója alól egy

olyan országba, amely részben már átélte a takaró eltávolítását”.

 Pio atya üzenete

Hogy miféle szellemek uralkodnak a Kárpát-medence tájain és különösen Magyarországon, arról sem a karizmatikus pünkösdi  gyülekezetek lelkészei, sem a történelmi egyházak papjai nem nyilatkoznak nálunk. Lehetséges, hogy éppen a „politikai korrektség démona” akadályozza őket ebben. Természetesen szívesebben olvassuk nyilatkozataik helyett a nemrég  szentté avatott olasz Pio atya közlését, amely szerint

“Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak

és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”

Elkélne a gyakoribb fohász a szabadulásért. mivel az említett csodás madár kalitkájának acélhálóját a mi helyi démonaink  markolják szorosra.   Az őrangyalunk pedig csak akkor tud segíteni rajtunk, ha megkérjük rá: segítsen eltakarítani  a rajtunk uralkodó démonainkat.

Reklámok
Gonoszügyi ismeretek 8. – Területi szellemek

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s