Vakhit

Valtorta Mária, ez az élete végéig ágyhoz kötött beteg olasz leány a múlt század negyvenes éveiben több mint négyezer oldalon írta le látomásait Jézus életéről. Jegyzetei az evangéliumoknál jóval nagyobb részletességgel, bőségesebben tájékoztatnak bennünket Jézus életének eseményeiről és ezek a leírások oly filmszerűek, hogy szinte magunk előtt látjuk a kor Palesztináját, az embereket és magát Jézust is. (Feljegyzéseit halála után kötetekbe rendezték és kiadták. Magyarul is hozzáférhetők a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár honlapján.) Valtorta Mária az egyik kötetben Jézus csodáiról ír, közülük egy jelenet különösen elgondolkodtató. Rövidre fogva: Egy napon Jézus és tanítványai alamizsnát osztottak és gyógyítottak. A kis ház udvarán összegyűltek a várakozó koldusok, nyomorultak, testileg torzultak, betegek és mint ilyenek nemcsak gyógyításra, de a mindennapi betevőre, alamizsnára várakoztak. A jelzett jelenet két öreg vak koldus révén válik meghökkentővé. Jézus átadja nekik az adományt, kinyújtott tenyerükre helyezi a pénzt és türelemmel vár egy darabig. Éppen az imént állított talpra egy bénát és egyenesítette sudárrá a kétrét hajlott öregasszony gerincét. Most mintha megpihenne, tűnődve, szinte várakozással tekint le a két vakra. A koldusok megköszönik a tenyerükbe tett adományt és továbblépnek, anélkül, hogy valami mást is vártak volna. Például olyasmit, mint amit a jerikói vak kért: Add, Hogy lássak! De ezt nem mondták. Noha fültanúi voltak az iménti csodás gyógyulásoknak, ők nem kérik látásuk visszaadását. Egy látó ember igazából fel sem fogja ezt a jelenetet. Ha már ennyire szerencsétlenek, akkor maga Jézus miért nem adja meg nekik kérés nélkül is a látás ajándékát?

“Vakhit” Tovább olvasása

Vakhit

Williamson püspök kétszeres kiközösítése

Richard Nelson Williamson 72 éves tradicionalista katolikus, a vatikáni zsinat előtti katolikus hagyományt őrző püspök esete az álhatatosság, a tiszta lelkiismeret versus a sunyi megalkuvások és áskálódások története.

Amiről mesélhetnénk anekdotakéntis, a szó legízesebb értelmében, noha a történetbe foglaltak nem késztetnek derűre. Inkább rémtörténet ez. Nem Mikszáth hanem Bram-Stoker tollára való.

“Williamson püspök kétszeres kiközösítése” Tovább olvasása

Williamson püspök kétszeres kiközösítése