Több fényt VI. – Bárdossy a magyar Golgotán

1946, január 9. A siralomházban este meggyónt, megáldozott. A félelem vagy nyugtalanság semmi jelét nem látta rajta a regnumos Werner atya. A halálraitélt a bibliából olvastatott fel magának. A Hegyi beszédet és Jób könyvét- mint erről a gyóntatója később egy levelében beszámolt. Tizenegy órakor lefeküdt és békés álomba szenderült. Reggel hatkor ébredt. Megtisztálkodott, felöltözött és elkezdte készülődését a kivégzésére. A kivégzés előtt még találkozott feleségével, akinek átadta a megírt búcsúleveleket. Megköszönte neki a kitartást és lelkierőt, amivel a történendőket fogadta, majd a rájuk törő szedett-vedett kivégzőosztag kivezette Bárdossyt az udvarra. Eredetileg akasztani akarták, de időközben golyó általi halálra változtatták az ítéletet. Ehhez katonai alakulatra volt szükség, de az erre kijelölt főhadnagy és csapata megtagadta a feladatot. Így innen-onnan, a fegyházőrökből és az utcán várakozókból állították össze sebtében az osztagot. Kegyelmet nem kért és a tudta nélkül kegyelemért folyamodott védőügyvéd nemleges választ kapott. Birtokában volt annak a tiszta lelkiismeretnek, amit vádlói és bírái még hírből sem ismertek. Amint a Markó utcai bíróság udvarán gyülekezett csőcselékben is csak a szadista bosszúvágy munkálkodott. Hiteles tanúk számoltak be a kivégzés pillanataiban maszturbáló férfiakról és asszonyokról. a győztes, drága prémbundákba burkolózott polgári elit, a háborús feketepiac és lánckereskedelem prominensei teljes létszámban jelen voltak az udvaron és az emeleti ablakokban. Egyfajta kollektív kéjgyilkosság volt ez, amit azóta is visel magán szégyenbélyegként a bosszú népe.

“Több fényt VI. – Bárdossy a magyar Golgotán” Tovább olvasása

Reklámok
Több fényt VI. – Bárdossy a magyar Golgotán

Őrangyalok és ördögök

Mindenkinek van őrangyala. De nem mindenki tud róla. A genti születésű belga jezsuita szerzetes Petit atya tudott róla és gyakran tapasztalta angyala meglepő segítségét. A sok eset közül, idézzünk fel egyet. Maga Fr. Van der Aa, a történetben szereplő betegápoló és külön Páter Petit is elmondták a történetet annak idején.

“Őrangyalok és ördögök” Tovább olvasása

Őrangyalok és ördögök

Eisenhower a túszok kivégzését rendelte el

A nürnbergi törvényszék előtt 1945-46-ban több hitelesített vallomás hangzott el, amelyek szerint a Harz-hegységben egy hadiszálláson megtalálták Dwight Eisenhower tábornoknak, a nyugat-európai amerikai-angolegyesített haderő főparancsnokának személyesen aláírt parancsát. E parancs szerint minden megölt amerikai katonáért kétszáz német civil túszt kellkivégezni. . (A további dokumentumokat már természetesen a győztes jogán titkosították.)

“Eisenhower a túszok kivégzését rendelte el” Tovább olvasása

Eisenhower a túszok kivégzését rendelte el

Milyen vallású lesz az új pápa?

Hadd emlékeztessek arra az íratlan hagyományra, amelyik szerint a Habsburg időkben megegyezés volt a pápa és a császár között, hogy a Magyar Királyságnak nem lehetnek magyar prímásai, de még püspökei sem. Nem is voltak. Ha mégis akadt egy magyar vérből eredt püspök vagy neve szerint magyar, mint Vaszary Kolos, azt is megette a fene, olyan magyargyűlölő volt, mint amilyen magyarútálatra egy idegen sosem lehet képes. A nemzetnek magának kellett gondoskodnia magyar érzelmű alsó papságról és ebben nyilván a felsőbb hierarchiák segítettek nekünk. Angyalok és szentek munkaközössége dolgozott azon is, hogy a szláv Prohászkából vagy a német Ipolyi Arnoldból történelmi méretű magyar ember váljék. Ez az alakító munka kitűnően sikerült még Mindszentynél is, de már lehetnek panaszaink Paskai Lászlónál, Erdő Péternél, a két utolsó bíborosnál. Az ő internacionalista programjaikat már nehezebb felülírni, mint egy Habsburg birodalmi szoftvert. Őket már egy megnevezhetetlen felsőbb hatalom láthatatlan szabályrendje alapján jelölték ki. Miként magát a pápát sem a Sixtus-kápolnában választják XII. Pius óta, hanem New York légkondicionált páholyaiban. Legyünk hálásak hogy egyelőre egyáltalán katolikusok és hogy templomainkba még beengedik a keresztet. A rémisztő jelenetet ábrázoló feszületet ugyanis már emelkedettebb nyugat-európai civilizációk a gyerekek lelke védelmében kitiltották templomaikból, elégedjék meg a kölyök azzal a hollywoodi rettenettel, amivel a televízióban találkozik napi négy órán át.

“Milyen vallású lesz az új pápa?” Tovább olvasása

Milyen vallású lesz az új pápa?