A fehérgalléros koldusmaffia

A világ legkülönösebb bűnszövetkezete a fehérgalléros koldusmaffia. Szerepük szerint az állatmesék róka komájához hasonlítanak leginkább. Kihízelgik a holló szájából a sajtot.

“A fehérgalléros koldusmaffia” Tovább olvasása

A fehérgalléros koldusmaffia

Az írások szerint

Professzor Krausz szerencsétlen ember. Mások mellett ő is oka annak, hogy lassan minden nyomtatott szó értékét veszti és gyanakvást kelt hitelességét illetően. Így van ez a maistream történészi munkák zömével, Amik megjelenhetnek a könyvesboltok polcain.1943-as, a II. világháború fordulópontján készített célzatos és hamisított vallomásokon alapuló NKVD propagandairatok alapján vádolja genocidiummal a magyar honvédséget Krausz doktor. Továbbá a letteket,észteket, litvánokat, románokat, olaszokat és németeket. Népirtással vádol bennünket és rajtunk kívül mindazokat, akik önként vagy sorkatonaként harcoltak a XX. Század leggonoszabb emberírtó rendszere, a bolsevizmus ellen. Akiket az ukránok, oroszok, kozákok és egyéb elnyomott népek felszabadítóként fogadtak. Teszi mindezt az igazság nevében, noha az igazsággal már nagyon régen és futólag találkozott az emberiség kétezer évvel ezelőtt először és utoljára.

“Az írások szerint” Tovább olvasása

Az írások szerint

Az egyház a bankok fogságában

Kínzó, meglehet bűnös gondolatok kavarognak a hívő fejében.Egyháza sorsa foglalkoztatja. Az Egyházé, amely tevékenységében korlátozott és még saját alapokmányának, az evangéliumok szellemének sem tud megfelelni. Tetőtől talpig ellenőrzött és kitapogatott, átmotozott társadalmi szervezetként bánnak vele, akárcsak az ENSZ-szel vagy a hasonlóan Alzheimer kórban szenvedő, gyámság alá helyezett János bácsival. Papjait is kivülről válogatják. Lassan megérjük, hogy nem abból a fiatalból lesz pap vagy szerzetes, aki erre hivatást érez, hanem akit erre a polkorrekt szabályok szerint dolgozó titkos társaságokalkalmasnak találnak. Vagy akit éppenséggel ők küldenek. Az nem baj, ha akispap vagy novicius kételkedik Jézus Krisztus feltámadásában vagy istenfiúi mivoltában. Az a nagy baj és kizáró ok ha a papnövendék kételkedni merészel a holocaust dogmatikájában. Ma már a Szent Inkvizició beleegyezésével bátran megkérdőjelezhető a Szűzanya érintetlensége. (lásd a volt regensburgi Müller püspök, ma a hittani kongregáció prefektusa könyveit) de halálos bűn, ha valaki vitatja a német nép és úgy általában, minden gój rovására írandó kozmikus méretű zsidóüldözést. Márpedig ebben hinnie kell a tűzföldi „nagylábúaktól” a berber tevepásztoron át egészen a nyenyec jégkunyhólakóiig.

“Az egyház a bankok fogságában” Tovább olvasása

Az egyház a bankok fogságában

Türelemmel és jóindulattal

Másképpen nem megy. Dőreség a legújabbkori zsidóságtól a puszta önérdek megfogalmazásán túl bármit elvárni. Jól példázza ezt az Apostolok cselekedeteiben leírt jelenet. Az eset már Jézus Krisztus keresztre feszítése, halála és feltámadása után történik. Olyanok körében, akik valójában nem igazán, csak neveltetésükben zsidók. Galileai prozeliták.

“Türelemmel és jóindulattal” Tovább olvasása

Türelemmel és jóindulattal