Az egyház a bankok fogságában

Kínzó, meglehet bűnös gondolatok kavarognak a hívő fejében.Egyháza sorsa foglalkoztatja. Az Egyházé, amely tevékenységében korlátozott és még saját alapokmányának, az evangéliumok szellemének sem tud megfelelni. Tetőtől talpig ellenőrzött és kitapogatott, átmotozott társadalmi szervezetként bánnak vele, akárcsak az ENSZ-szel vagy a hasonlóan Alzheimer kórban szenvedő, gyámság alá helyezett János bácsival. Papjait is kivülről válogatják. Lassan megérjük, hogy nem abból a fiatalból lesz pap vagy szerzetes, aki erre hivatást érez, hanem akit erre a polkorrekt szabályok szerint dolgozó titkos társaságokalkalmasnak találnak. Vagy akit éppenséggel ők küldenek. Az nem baj, ha akispap vagy novicius kételkedik Jézus Krisztus feltámadásában vagy istenfiúi mivoltában. Az a nagy baj és kizáró ok ha a papnövendék kételkedni merészel a holocaust dogmatikájában. Ma már a Szent Inkvizició beleegyezésével bátran megkérdőjelezhető a Szűzanya érintetlensége. (lásd a volt regensburgi Müller püspök, ma a hittani kongregáció prefektusa könyveit) de halálos bűn, ha valaki vitatja a német nép és úgy általában, minden gój rovására írandó kozmikus méretű zsidóüldözést. Márpedig ebben hinnie kell a tűzföldi „nagylábúaktól” a berber tevepásztoron át egészen a nyenyec jégkunyhólakóiig.

„Hisz bűnösök vagyunk, akár a többi nép…” – idézik fejünkre a piarista tartományfőnök keresztelte római katolikus Radnóti verssorát, mint terhelő bizonyítékként felhasználható önvallomást.

2.

A katolikus egyház csaknem napjainkig fenntartotta a kamattilalmat. Csak 1983-ban törölték az egyházi törvénykönyvből az erre vonatkozó kánont. A középkorban még halálos bűnnek számított a kamat. Aztán jött a reneszánsz és a felvilágosodás. A bűn eljelentéktelenedett az általa kitermelt busás haszonnal szemben. Haladni kellett a korral, alkalmazkodni a tényekhez és szokásokhoz. Ha mégoly erkölcstelen is a munka nélkül szerzett jövedelem. A jövedelem, ami mások gátlástalan kirablásából ered. XIII. Leó még ellenállt, Rerum Novarum kezdetű 1891-es enciklikájában erőteljesen tiltakozott a kamatrabszolgaság ellen.

„a mindent elnyelő uzsorát ki kellene küszöbölni a világból!” – írta.

Ennek a rosszallásnak mára nyoma veszett. Mintha a katolikus egyház belefáradt volna Jézus Krisztus tanításának hirdetésébe. Mintha egy erkölcstelenség oly mindennapossá és megszokottá vált volna, hogy már nincs értelme méltatlankodni miatta.

Más frontokon is megindult a támadás. Pál apostol még tiltakozott a rómabeliekhez írott levelében a buzeránsok és leszbikusok viselkedése miatt. Ma viszont már a homoszexuálisok fenekednek a „homofób” Pál ellen, amiként fenekednek a II. vatikáni zsinat kezdete óta az antiszemita pamfletíróként számon tartott János és Máté evangelisták ellen is. Cenzúrázni kéne a Bibliát és őket különösen. És még ez is csak időleges intézkedés lenne, hiszen voltaképpen, miként mint Eliezer Berkovits rabbi írja: “A kereszténység Újszövetségi Bibliája a történelem legveszedelmesebb antiszemita irodalma.”

Ezt a vádat a Vatikán tiltakozás nélkül elfogadta és az 1962-1965-ös II. Vatikáni Zsinat egyszer s mindenkorra felmentette a zsidóságot az

Isten-gyilkosság évszázados vádja alól kijelentvén, hogy: “A ma élő zsidóság nem felelős Jézus Krisztus keresztre feszítéséért.”De minden a zsidóságot ért sérelemés szenvedés a mai keresztények bűne örökkön örökké! A jóvátételi örökjáradék fizetése pedig hasonlóan végtelenített kötelességük.És ami általa fizető és a kedvezményezett is egyaránt károsodik. A fizető javaiban fogyatkozik, a kedvezményezett pedig szellemében.

3.

A pénzvilág tehát a kamattilalom és a deicidium vádjának törlése után sem ölelte keblére a katolikus egyházat. Sőt, az ökumené jegyében minden keresztény vallást ellenségnek minősített, még a mormonokat is. Utóbbiak nem hisznek ugyan a Szentháromságban és ezáltal nem igazán keresztények, viszont holtukban megkeresztelték templomukban az ifjú Izrael elhunyt (amúgy terrorista múltú, háborús bűnös) miniszterelnökeit egy füst alatt Hermann Göringgel, Heinrich Himmlerrel, Adolf Hitlerrel és Eva Braunnal. Ők tudják, min járt az eszük eközben, de valóban elkövették ezt a kegyes csínyt teológiailag és üdvtanilag alátámasztva. Ezzel létrehozták ugyan a cionista-náci békés egymás mellett nyugvást, de a német-zsidó megbékélést nem siettették vele. …

Komolyabb ügy, hogy az egyház egyre inkább a még éppen csak megtűrt intézmények közé sorolódott és mára elértük azt, hogy pl. az Egyesült Államok hadseregében a kiképzési tananyagban egyfajta vallási extremizmusként tanítják a katolicizmust, egy kalap alá véve a római katolikus egyházat az Al Kaida, a palesztin Hamasz és a Ku Klux Klán tagságával.

A megalázó besorolásért kár volt oly szolgaian alkalmazkodni a modernitáshoz. Ennyit megkaptunk volna pofonra odatartott arc nélkül is.

4.

Az olasz P2-es szabadkőműves páholy botránya és a Vörös Brigádok kavarta véres zűrzavar óta gyanakszanak a hívők, hogy a katolikus egyház fokozatosan és akarata ellenére a bankok fogságába került. A vatikáni pénzintézetet a sajtóban okos csúsztatással banknak nevezték ki, hírbe hozták és valódi ok nélkül illegális tevékenységekkel gyanúsították meg. Roppant könnyű ilyesmivel vádolni bárkit, hiszen a pénzforgalmi tevékenységek mindegyike egyszerre számítható bűncselekménynek és törvényes akciónak. Ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes esete. Jellegzetesen „kabátlopási” ügy áldozatává tették a pápákat. A szorítás most a gúzsbakötés fokozatáig jutott el, a Vatikán aláírta azt az egyezményt, amit ha nem ír alá, akkor ugyanazon elbírálás alá esik, mint a perzsa Ahmedanijad vagy a líbiai Kadhafi. Utóbbi sorsa már beteljesedett és az iráni elnök jövője sem biztató.

A fokozódó kereszténygyűlölet, a krisztofóbia megmagyarázza, de nem menti az egyház vezetőinek hallgatását. Az uzsorakamatra adott hitelek ügyében már régen határozott állásfoglalásra lett volna szükségünk itt, Magyarországon is. Hol van már a Rerum Novarum 1891-es bátor állásfoglalása a kizsákmányolás és az uzsora ellenében? Hol van Mindszenty egykori kemény kiállása a nemzet mellett?

Helyette hümmögés, dünnyögés és méltatlankodás hallik a szószék alól a kisember rövidlátása és keresztényietlen mohósága miatt. A felelőtlen bírvágy a felelős. Kinek a bírvágya? A kisemberé vagy a bankáré? Olyan ez, mint a prostitúció megitélése. Homályos és megfoghatatlan. Egyszer felmentjük a prostituáltat és a striciét tesszük felelőssé. Másszor a strici csak a prostituált élősködője, a baj gyökere maga a kurva. Harmadik felmenti a stricit is, nőjét is, és a keresletet jelképező fizetővendéget állítja pellengérre. Végül szétoszlik a felelősség mint az eleinte szemet maró füst és mindenki kicsit könnyebben lélegzik.

Az elkenés reflexe győzedelmeskedik.

Másik módszer, amikor a tettest, az elkövetőt, vagyis a bankot úgy tekintik, mint valami természeti jelenséget, elemi csapást, ami ellen nem tehetünk semmit.Ami lehet, hogy Isten büntetése.de hát Isten teremtményei ők is – szegezik szembe a panaszossal.

Kétségtelenül így van.

. A Sátán is Isten teremtménye, de ennek alapján nem építünk neki templomot. Az egyháznak segítenie kellene az emberek küzdelmét az ördög csábításai ellenében. Legalább akkor, ha vannak, akik valóban ellent akarnak állni.

5.

Az uzsoracivilizáció égető szégyene a rablás, a kisemmizés, a lopás törvényesítése, amik előtt az egyház meghajol és nem emeli fel ellenük a szavát. Ez nagyobb szégyenbélyeg, mint a sokat felemlegetett inkvizíció.

Ma a hívő katolikus gyakran találkozik extrém vallásellenes, államilag támogatott és szorgalmazott incidensekkel. Apróságok, de jelzik a globális hatalom állásfoglalását a hit ellenében. Amerikai katolikus honlapok még meg is merik írni az eseteket: fiatal zarándokok csoportja az Air France óriásgépén utazik át az óceánon, meglátogatni a francia szent helyeket. A gépen pornófilmet vetítenek nekik az utasokra felügyelő steward pedig elhessegeti a zarándokokat képviselő tanár tiltakozását. Egy német család elhagyja Németországot, hogy az Egyesült Államokban folytassa gyerekeik otthoni katolikus szellemű oktatását. Amerikában ezt engedélyezik, míg Németországban kötelező az állami iskolai keresztényellenes agymosás. Amerikai nagy elitegyetemek egyenesen kapva kapnak az ígyen középiskolát végzett fiatalok után, mert tudásuk messze felülmúlja az állami iskolákban végzettekét. De Obama elnök úgy dönt, hogy az USA kiadja őket Németországnak, ahol a szülőket börtön és pénzbüntetés, a gyerekeket nevelőotthon várja.

Brazíliában a pszichológusok nemzeti társasága kizárással fenyegeti meg azt a pszichológusnőt, aki honlapján önmagát hithű katolikusnak vallja. Indokuk az, hogy egy tudós pszichológus nem kötelezheti el magát egyetlen vallás mellett sem, legkevésbé a katolicizmus mellett. Az már külön büntetést érdemel, hogy honlapján gyógyítani igéri a homoszexualitást. Botrányos vállalkozás!

Itthonról csak a csúcshegyi katonasírról most érkezett tudósítást ajánlom elolvasni. Az 1945-ös februári kétségbeesett budavári kitörési kisérlet egyik katonaáldozatának sírját márványtáblával és kereszttel jelölték meg hagyománytisztelő magyarok. A márványlapot ismeretlenek a napokban szétverték, a keresztet elvitték. Ez már a sokadik sírgyalázás a magyarországi keresztény emlékhelyeken, temetőkben, templomokban. Az egyház főemberei mégis némák. Viszontreformátus, evangélikus és katolikus főpapok több holocaust-megemlékezést tartottak a média számára, mint amennyi istentiszteletet és misét saját híveik előtt. Teljes szerepzavar, pusztító tudathasadás.

6.

Mindezek talán bűnös (mert haraggal telített) gondolatok. De ki merné elsuttogni ezeket plébánosa jelenlétében. Úgy hogy a plébános úr ne érezze magát provokálva, mint ahogyan egykor a Lenin Fohászati Művek ügynökei provokálták őt még a gyóntatószékben is. Most éljük csak igazán a lehallgatókészülékek és figyelőkamerák korát. Már nem csak a szólásszabadság korlátozott, hanem a gondolatszabadság is. nincs az a pap, akinek meg lehetne gyónni úgy, hogy bűnös gondolataink egy része ne tűnne provokációnak. Mármint akkor, ha kimondanánk őket.

Inkább leírjuk tehát.

A bíztatónak szánt szlogennel együtt: Hinni és hinni hagyni!

Reklámok
Az egyház a bankok fogságában

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s