Dr. Mengele imája Dr. Nyiszli lelki üdvéért .

 Bocsáss meg neki Uram, mert nem tudta,  mit cselekszikk!

És légy irgalmas hozzá,   hiszen kevesen tudják, hogy A sátán minduntalan felölti Luciferi  időszakából megőrzött fénylő arcát, amit még az Úrtól kapott. .  Néha pipiskedve magára ölti Jézusánál fényesebb ábrázatát és így jelenik meg Mózesnek, Illésnek, Péternek és Jánosnak  valamelyik hegyen. Csak hogy bosszantsa őket. No meg nekünk is megjelenik nap mint nap ma is a televízió képernyőjén, a számítógép  monitorán, a mozivásznon és a sokezernyi nyomtatot szennylapon. Bors, Blikk, Népszabadság, Népszava.….   Spiegel, New York Herald, Washington post, FAZ.

És igyen, sorban, tovább.

Lucifer a legszebb angyal volt egykor, de nincsen  és bizony már nem is lesz dicsőséges teste soha. Mégis fényeskedik  és okoskodik Madách tragédiájában és ezernyi más   egyéb helyen szerte a világirodalom ördög sugallta részleteiben.  A dalai lámától a jeruzsálemi  veres lepelig És  sok titkos zugban,  ahol befolyásolhatja az embereket, lelküket, véleményüket, a teremtésbe vetett hitüket és legfőképpen  felélesztheti önpusztító vágyaikat. . Segítségére van ebben Barack Obama, Alföldi Róbert  és a legutóbbi időkig a sokszoros gyilkos Nobel békedíjas Nelson Mandela. ((Mily kellemetlen lehet, hogy bécsi panaszdélutánjaira Alföldi Nobel díjakat nélkülözve érkezett  és távozott.    Ami késik, nem múlik. Mi a jelenben élünk, Lucifer és a néki elkötelezettek az örökkévalóságban  tartózkodnak a teremtéstől a végidőkig. és halhatatlanként ölnek.  Legyen méltó Róbertünk Obamához, Mandelához és Martin Luther Kinghez, a pervertált szélhámoshoz.!) Friss hús, új fiú.

 2.

 Nem  tudhatni még, hogy a XXI. Század pontozóbírái  kit  értékelnek majd az évszázad legiszonyatosabb figurájának.

  Öldöklő a küzdelem az első helyekért! Korai még  találgatni: egy egész évszázad áll  mögöttünk megtelítve borzalmakkal és elképzelhetetlen szörnyűségeket elkövető emberekkel. Szörnyetegekkel. Démonokkal. , ördögökkel.

A XX. Század azonban immár készen áll az áttekintésre. És  hosszabb-rödidebb mérlegelés után – nem utolsó sorban Hollywood  javaslatára is –  dr. Joseph  Mengele áll a lista élén. Az a Mengele doktor úr, aki  kiváló orvos volt és sosem szegte meg   a hippokrateszi esküjét.  Ezt a mondatot megismétlem: sosem szegte meg orvosi esküjét. Aki bajtársai orvosaként szolgált 1943-ig a keleti harctéren, majd sebesülései miatt áthelyezték a birodalom Lengyelországban létesített legnagyobb elosztó- és  kényszermunka-táborába Ahol aztán ugyancsak becsülettel teljesítette kötelességét. Cigánygyerekeket próbált jó szóval, tisztességes emberi viselkedéssel  oktatni.  Mai kifejezéssel élve: integrálni.  Átélte a pusztító járványokat és maga is megtapasztalta a tifuszt. és 1945-ben leszerelt. 1947-ben egy korábban Auschwitzban általa  meggyógyított zsidó házaspár rábeszélte, hogy noha tudják, hogy joggal  nem érzi bűnösnek magát semmiben, ne számítson a bíróságok függetlenségére és mihely teheti emigráljon.  Engedett rábeszélésüknek, Argentinába távozott 1947-ben. Perón  uralma idején ott még nem jutott hatalomra a cionizmus. Válogatás nélkül befogadtak volt nemzetiszocialistákat, amiként válogatás nélkül fogadtak be cionistákat is vagy ortodox zsidókat, de magyar hungarista menekülteket, oroszokat, litvánokat és még  német SS  katonákat is. Argentína akkor még a világ világossága volt minden nyomora ellenére. Éva Perón még a szegények szentje volt nem pedig az amerikai Hollíwood gyártotta ’Madonna”.

 Nem tudni, Perónnak mi volt az álma, de az biztos, hogy nem rokonszenvezett a szövetségesekkel (helyesebben fogalmazva: a cinkos bűnszövetkezettel)és komoly rokonszenvvel viseltetett minden üldözött iránt.

 3.

 Aztán Mengele Uruguayban lelt menedéket. Mi elől menekült? Az egyszemélyes emberfeletti gyűlölet elől.   Ha a szerelemféltés „zöldszemű szörnyetegként” ábrázolható, a szakmai féltékenység szeme  valószínűleg sárga. Esetleg vörös. A szemek színétől eltekintve, szörnyetegek ők így is, úgy is.

 Megtörtént ugyanis, hogy Lucifer illetve a Sátán szervezésében Dr. Nyiszli Miklós, a váradi  boncolóorvos érkezett meg 1944 májusában Auschwitzba Izzó,vereslő pupillákkal – mint ez egy első osztályú démonhoz  és emberfeletti géniuszhoz illik.

Dokumentáció is készült, nem is egy.  . .  Eskü alatt tett Írásos vallomásai szerint  bevonulása a „pokolba” május 17-én illetve május 29-én történt.

A május 17-i érkezése után  eskü alatt tett vallomása szerint a Monowitz nevű munkatáborba került, ahol több hetet töltött mint egyszerű fogoly.    Ezt vallotta a nürnbergi bíróságon is.

Aztán fellángolt az ambíciója. A későbbi időponthoz tartozó, szintén eskü alatt tett  beszámoló szerint szakmai végzettsége nyomán hamarost dr. Mengele boncolóorvosa lett és egyben az egyik birkenaui krematórium  SS-legénységének és a halottak eltakarítására rendszeresített Sonderkommandó állandó orvosaként kapott szállást  egy   birkenaui krematórium egyik helyiségében. Az általa ott tapasztaltakat és vizionáltakat írta meg  hírhedt  könyvében 1946-ban dr. Mengele boncolóorvosa voltam címmel. (Ma „helyszínelőként” büszkélkedne, alighanem valamelyik amerikai horrorban.)

Állítása szerint Tanúja volt a leggonoszabb cselekedeteknek, amit ember elkövethet. Műtőasztalon egyidejűleg szíven szúrt ikrek.  Anyjuk szeme láttára kemencébe hajított még eleven csecsemők és így tovább.

Hogy miért éppen Mengelét nézte ki magának, akiből ő majd a Halál Angyalát fabrikálja? Találgatni lehet,következtetni lehet. Leírásaiból néhol úgy tűnik ki, mintha ezt a szerepet önmagának szánta és Mengelét saját szerepe eltulajdonítójának, a maga alkotta alak tolvajának tekintette volna. Mengele szörnytetteit Előbb a Világ című lapban jelentette meg, aminek szerkesztői voltak olyan józanok, hogy az írást „élményregényként” nevezték meg, elkerülendő a tények  és a valóság közötti szikrázó összeütközéseket.  Még a    hívők is gyanították, hogy a leírtak alighanem egy beteg elme látomásai. Ráadásul a helyszínek leírása  messze nem egyezik a krematóriumok általa  vázolt külső és belső berendezéseivel.  Érkezése után például úgy írja le a krematórium kéményét, mint Salamon király templomának   áldozati oltárát. A kémény négy sarkán az égő áldozatok hőségétől és forró lángjaitól  meghajlott, megoolvadt villámhárítók, mint az egykori templomi aranyszarvak a tűztér négy sarkán az égőáldozat keltette forróságban megolvadtak és ráhajlottak a szent tűzre. Miközben a krematóriumból sem tűz. Sem füst nem áradt. A kéményekből krisztálytiszta és szagtalan levegő álamlott a tábor levegőjébe.Mintha mindez mitikus előjátéka lett volna  dr. Nyiszli képzeletbeli áldozati  szertartásának, ami majd hittestvérei millióira terjed ki. A váradi patológus már a vonat ablakából látta volna  Salamon temploma égőáldozati oltárának  hasonmását egy közönséges krematórium kéményében? Vagy utóbb, téveseszméivel keverve tálalta a világ számára abban a reményben, hogy hőssé avatják  őt is, meg a tífuszban elhunyt és elhamvasztott sokezernyi táborlakótt. Ha csak egy kicsit is ügyesebb és realisztikusabb, talán megteszikhogy még elevenen oltárra emelik, és ma ő Elie Wiesel előképe, mint Keresztelő Szent János voltIllésé. De Nyiszli doktor összefüggéstelenül hazudott, mert beteg elméje nem volt kreatív és a kreativitás hiánya hamarosan elvezette az öngyilkosságba. Amit a holocaust teoretikusai igen nagy  megkönnyebbüléssel fogadtak, mert dr. Nyiszli írásai meglehetős kellemetlenséget okoztak elképesztő fantazmagóriáival.  De sikerült vele egy velejéig tisztességesSS orvost lehetetlenné tenni. Mi több, a világ XX. Századi szörnyetegévé formáznia.  Ma már tudjuk, hogy dr. Nyiszli volt az  egyetlen, magányos és zavaros agyú  tanú, akikre aztán ezernyí  ügyész, ujságíró, ügyvéd és  skibler hivatkozott a leghitelesebb  szemtanúként.   Lényegtelen volt, hogy ez a tanú tébolyodott és gyűlölte dr. Mengelét.

 A könyv ezernyi további holocaust-opusz forrásául szolgált, noha már a kezdet kezdetén pontosan tudta  a legtöbb szerző, hogy a könyv állításai légből kapottak és hogy egyetlen mentsége a váradi doktornak, hogy  elmekórtani eset volt. Mindazonáltal az ő tanúvallomására, könyveire épült a díszlet és jelmez, , ami

Dr. Joseph Mengelét a Halál Angyala jelmezébe öltöztette.

 4.

 Terhes asszonyokból a krematórium folyosóján taposta ki a születendő magzatot? Anyjuk szeme láttára dobta be a kemence tűzterébe a néhány napos csecsemőt?  Tudományos színezetű ikerkutatásai közepette egyszerre szúrta szíven  a műtőasztalon fekvő, amúgy érzéstelenítés nélkül megoperált ikertestvéreket? Még élő állapotban operálta ki szemgolyóikat és vágta le emlékül nemi szerveiket? Megynyúzta és preparálta őket Tetőtől talpig? Mintegy ötszáz ikerpárral folytatott szadisztikusan  megkomponált kisérleteket  dr. Nyiszli  készséges asszisztenciájával cselekedte ezt? és további négyszázezer zsidót  küldöttküönösebb érdeklődés nélkül a gázkamrákba?

 

Ami bizonyos, hollywood és a holocaust-ipar számára dr. Mengele az egyik legjövedelmezőbb üzlet volt.  Csak a Braziliai fiúk c. film milliárdokat hozott a cionista konyhára. Az izraeli titkosszolgálatok mély gyászba merültek, mikor meghallották, hogy dr. Mengele napi  sporttevékenysége közben tengerbe fulladt Még jó néhány milliárdot készültek  megtermelni a köréje szőttlegendák és filmek segítségével.

 És Nyiszli doktor, a gagman? A forgatókönyvíró?

Meghalt szegény.És mint tudjuk, halott gagman, halott forgatókönyvíró nem érték sem hollywoodban,sem Tel Avivban.

. Mengele talán utolsó gondolatai között egy gondolatot őrzött ami 79 évesen már időnként eszébe juthat az embernek:

 Egy ismeretlen, ősi fényű örök Titokról elszakadtan
Küldöncnek jöttem, s eltűnök majd, ha üzenetem általadtam.

Az üzenet dr. Nyiszlinek is szólt.”  

(Mécs László verséből)

Reklámok
Dr. Mengele imája Dr. Nyiszli lelki üdvéért .

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s